Paslaugos

 

Stiklininkų asociacija įgyvendina šiuos savo įstatais apibrėžtus tikslus :

  • *atstovauja ir gina asociacijos narių interesus valdžios ir valdymo organuose;
  • *įsigyja, kaupia informaciją apie stiklo gamybos bei panaudojimo norminius aktus Lietuvoje ir ES;
  • *analizuoja stiklo gaminių rinką bei jos perspektyvas;
  • *tarpininkauja asociacijos narėms plečiant tarpusavio naudingus ryšius su užsienio firmomis;
  • *organizuoja asociacijos narių dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose, mugėse;
  • *reklamuoja asociacijos narių veiklą bei gaminius;
  • *konsultuoja asociacijos narius stiklo gamybos bei apdirbimo įrangos modernizavimo, ekologinės gamybos technologijos bei racionalių gamos turtų naudojimo klausimais;
  • *bendradarbiauja su kitų pramonės šakų asociacijomis;
  • *organizuoja asociacijos narių laisvalaikį.